5088K-dreveny-stojan-pod-monitor-so-zasuvkou-rozmery