QS506-vysoky_dreveny_zakladac_na_dokumenty_A4_detail01

Vysoký drevený zakladač na dokumenty A4 detail hornej časti