B1024-hlinikova-skrinka-na-24-klucov-detail

Hliníková skrinka na 24 kľúčov detail 2

Hliníková skrinka na 24 kľúčov detail 2