B014-otvorena

B014 Uzamykateľná lekárnička na stenu otvorená