B014-vnutro

B014 Uzamykateľná lekárnička na stenu vnútorný pohľad