Nesiahajte žiakom na majetok a znížte riziko prenosu Covidu. Použite stojany.

S problematikou siahania učiteľov na majetok žiakov, ktorým mobilné telefóny nepochybne sú, sa určite stretáva každá škola. Stačí trocha nepozornosti alebo nešikovnosti a učiteľ má problém. Telefón mu môže spadnúť, v krabici alebo v zásuvke sa môže obúchať či poškriabať. Určite viete, že mladí ľudia sú na svoje telefóny citliví.

Ako teda žiakom odobrať telefóny, aby pri vyučovaní nevyrušovali, no aby bol ich majetok v bezpečí?

Skvelým pomocníkom sú drevené stojany na mobilné telefóny. Oproti štandardnému odoberaniu telefónov vyučujúcim pred začiatkom hodiny majú množstvo výhod:

1. Učiteľ nemusí prísť s telefónom žiaka vôbec do styku. Každý žiak si svoj telefón odloží do priehradky stojana pri príchode do triedy, resp. pred začiatkom vyučovania. A to je dobrá správa aj z hľadiska šírenia Covid-u.


2. Po celú hodinu bude mať žiak svoj telefón na očiach, bude vedieť, kam si ho odložil a kde ho po skončení hodiny nájde
3. To isté platí aj vtedy, ak žiak bude potrebovať telefón na chvíľu vybrať a manipulovať s ním – sám si ho vyberie, sám si ho vloží naspäť do priehradky
4. Učiteľ veľmi rýchlo spočíta, kto si telefón odložil a kto nie vďaka voľným priehradkám

Čo ale s toľkými stojanmi? Musia predsa zaberať strašne veľa miesta.

No…áno, ale iba keď sú zložené. Naše výrobky, vyrobené z tenkých drevotrieskových dosiek, sú tzv. DIY stojany, čo znamená, že je potrebné ich najprv poskladať. Obrovskou výhodou však je, že v prípade, že sa nepoužívajú, je možné ich jednoducho rozobrať a vložiť späť do krabice.

Počas prázdnin tak môžu byť desiatky stojanov bezpečne uložené v pomerne malej skrinke alebo krabici. S trochou cviku je ich zloženie otázkou niekoľkých minút.

Ako sme už spomenuli, ďalšou nespornou výhodou je v takomto prípade zníženie šírenia ochorenia Covid-19. Aj pri odovzdávaní, aj pri vyberaní telefónov je možné dodržať odstupy, zariadenia samotné sa nedotýkajú, riziko prenosu je úplne minimálne.

V prípade, že sa rozhodnete do svojej školy zakúpiť stojany na mobilné telefóny, kontaktujte nás. Pre školy máme v prípade väčších odberov špeciálne cenové ponuky s výraznými zľavami.